spalovat seimpf, spálit sepf

 1 
 ≈  jen spálitpf se
zničit se žárem
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+4,v+4
-example:   pečeně se spálila
-class:   change

 2 
 ≈  jen spálitpf se
poranit se
-frame:   ACTobl  OBSTopt  MEANStyp  
1o+47
-example:   spálit se o kamna
-class:   contact

 3 
 ≈  jen spálitpf se
způsobit si nepříjemnost (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   jen aby ses nespálil

 4 
 ≈  jen spalovatimpf se
vnitřně se stravovat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   spalovat se citem