vydělávatimpf, vydělatpf

 1 
 ≈   impf: prací získávat peníze  pf: prací získat peníze
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  MEANStyp  BENtyp  
14k+3,na+4,pro+473
-example:    impf: vydělávat si peníze na byt prodejem aut  pf: vydělá si peníze na byt prodejem aut
-rfl:   pass:  impf: peníze se vydělávají těžko  pf: peníze se vydělají těžko

 2 
 ≈   impf: zpracovávat (zejména kůži)  pf: zpracovat (zejména kůži)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14na+4
-example:    impf: vydělávat kůži; vydělávat ječmen na slad (SSJČ)  pf: vydělat kůži na něco; vydělat ječmen na slad
-rfl:   pass:  impf: zde se kdysi vydělávala kůže  pf: vydělala se veškerá kůže

 3 
 ≈   impf: získávat výhody  pf: získat výhody (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  
1na+64
-example:    impf: vydělával na tom politicky; vydělávat na finančních transakcích hodně peněz  pf: vydělal na tom politicky; vydělat na finančních transakcích hodně peněz
-rfl:   pass:  impf: vydělává se na tom hodně peněz  pf: vydělalo se na tom hodně peněz
pass0:  impf: vydělává se na tom politicky  pf: vydělalo se na tom politicky
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vydělávali na sobě navzájem  pf: vydělali na sobě navzájem