psátimpf, psávatiter

 1 
 ≈  písemně zaznamenávat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  DIR3typ  MANNtyp  MEANStyp  
13na+4,o+64,aby,,zda,že,cont7
-example:   psal o tom referát; píše bez chyb; píše úhledně / anglicky; psát (si) někomu o něco žádost; psal zprávu na zeď / na seznam / do seznamu
-rfl:   cor3: psala si o něm do notýsku, že je nejlepší
pass: ve zprávě se o tom píše, že byl použit špatný postup
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: psali si navzájem o sobě referáty
-class:   communication

 2 
 ≈  písemně zaznamenávat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   psal mu o New Yorku
-rfl:   pass0: v článku se píše o New Yorku
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: psali si navzájem o sobě
-class:   communication

 3 
 ≈  písemnou formou žádat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  DIR3typ  
13o+4,aby,,zda
-example:   psát (si) někomu o něco; psát si do Prahy o radu
-rfl:   pass0: o každý nový příděl prostředků se píše do Prahy
-rcp:   ACT-ADDR: psali si navzájem o vzorové testu ke zkouškám
-class:   communication

 4 
 ≈  literárně n. hudebně tvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   psal román / skladbu
-rfl:   pass: kvalitní román se někdy píše i několik let
-class:   communication