dělatimpf, dělávatiter

 1 
 ≈  pracovat; provádět; věnovat se něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  BENtyp  
143
-example:   dělal to, co měl dělat pořádně; dělal svou práci rychle; dělal test / zkoušky ; dělat film / divadlo / noviny
-rfl:   pass: problém by nevznikl, kdyby se práce dělala pořádně

 2 
 ≈  přetvářet; připravovat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:   dělal dětem loutku z papíru
-rfl:   pass: dnes se dělá slavnostní večeře
-rcp:   ACT-ORIG: dělali si pro sebe loutky
-class:   change

 3 
 ≈  působit změnu; stanovovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,adj-7
-example:   dělali ho učitelem; dělal se hezkým
-rfl:   cor4: dělal se hezkým
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   appoint verb

 4 
 ≈  pracovat (zaměstnání)
-frame:   ACTobl  PATopt  BENtyp  LOCtyp  
143
-example:   dělal učitele / právníka pro společnost; dělala ve fabrice

 5 
 ≈  zpracovávat úkol
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,na+6
-example:   dělají do služeb / do politiky / na výzkumu / na úkolu
-rfl:   pass0: právě se dělá na důležitém úkolu
-class:   intervention

 6 
 ≈  provádět
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   dělat pokroky / chyby / kompromisy / bilanci / kontrolu / prognózy
-rfl:   pass: kompromisy se nedělají

 7 
 ≈  upravovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   dělal někomu vlasy
-rfl:   pass: vlasy se takto dělají tužidlem

 8 
 ≈  zacházet; nakládat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MANNtyp  
1s+74
-example:   Co s tím budeš dělat?; Co budeme dělat?; dělej s tím opatrně
-rfl:   pass: Co se s tím bude dělat?
-rcp:   ACT-ADDR:

 9 
 ≈  získávat body (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   dělat body
-rfl:   pass: dělají se body

 10 
 ≈  působit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:   dělat na někoho dojem
-rfl:   pass: takto se na ně dělá dobrý dojem

 11 
 ≈  pracovat místo někoho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   dělníci dělají na úředníky
-rfl:   pass0: dělá se na úředníky
-rcp:   ACT-PAT: dělají na sebe

 12 
 ≈  působit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1,inf34
-example:   nedělá mu problém vzít na sebe odpovědnost; nedělej si starosti; děláš mi jen potíže; to mi nedělá dobře
-control:   ADDR

 13 
 ≈  pospíchat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   Dělej, ať to stihneme!

 14 
 ≈  dosáhnout míry (idiom)
-frame:   ACTobl  EXTobl  
14
-example:   Kolik to dělá?; dělá to 20 korun
-class:   extent

 15 
 ≈  vyměšovat (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  BENtyp  
13
-example:   dělal si do kalhot
-rfl:   cor3: dělal si do kalhot

 16 
 ≈  předstírat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,adj-4
-example:   dělal, že pracuje; dělá ukřivděného
-rfl:   pass: jen se dělá, že se pracuje

 17 
 ≈  svádět (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:   dělá do ní

 18 
 ≈  uzavírat (idiom)
-frame:   ACTobl  ORIGopt  DPHRobl  
1z+2závěr,závěry
-example:   dělat z něčeho chybné závěry
-rfl:   pass: někdy se dělají chybné závěry

 19 
 ≈  komplikovat (idiom)
-frame:   ACTobl  ORIGopt  DPHRobl  
1z+2problém,tragédii
-example:   dělat z něčeho problém / tragédii
-rfl:   pass: nedělala se z toho žádná tragédie

 20 
 ≈  rozlišovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
1mezi+7rozdíly
-example:   rodiče mezi sourozenci nikdy nedělali rozdíly
-rfl:   pass: rozdíly mezi dětmi se dělat nebudou

 21 
 ≈  piplat se s něčím (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
1s+7cavyky,ciráty
-example:   nedělej s tím cavyky / ciráty
-rfl:   pass: dělaly se s tím cavyky
pass0: dělalo se s tím cirátů

 22 
 ≈  ustupovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
13ústupky
-example:   stále dělal jen ústupky; nedělej mu žádné ústupky
-rfl:   pass: dělaly se velké ústupky ohledně té záležitosti
pass0: dělalo se mu mnoho ústupků

 23 
 ≈  vyhovovat; nečinit obtíže (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1,inf,žedobrotu
-example:   bydlení starých s mladými dohromady nikdy nedělalo dobrotu; každému všechno povolit nikdy nedělá dobrotu
-control:   ex