vyvážetimpf, vyvéztpf

 1 
 ≈   impf: odvážet; vyprazdňovat  pf: odvézt pryč; vyprázdnit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  MEANStyp  
14k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:    impf: vyvážet hnůj  pf: vyvezl odpad na smetiště
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: vyvážel se hnůj  pf: vyvezl se hnůj
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: odvážet nahoru  pf: odvézt nahoru
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  MEANStyp  
14k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:    impf: na chatu vyváželi vše potřebné lanovkou  pf: vyvezli nás výtahem na střechu paláce
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor4:  impf: nahoru se vyvážel lanovkou  pf: nahoru se vyvezl lanovkou
pass:  impf: na chatu se vše vyváželo lanovkou  pf: na chatu se vše vyvezlo lanovkou
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: prodávat do zahraničí  pf: exportovat do zahraničí
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  RCMPtyp  
14za+4
-example:    impf: vyvážíme bižuterii do zahraničí za příslib, že ... (ale: za dolary.MEANS)  pf: vyvezl všechny výrobky do zahraničí za příslib, že ... (ale: za dolary.MEANS)
-rfl:   pass:  impf: výrobek se vyváží do zahraničí  pf: výrobek se vyvezl do zahraničí
-class:   transport