odpovídatimpf, odpovědětpf

 1 
 ≈  odvětit; dávat odpověď
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  MANNtyp  
13na+44,aby,,zda,že,cont
-example:    impf: odpovídal mu na jeho dotaz pravdu / činem / smíchem / že ...  pf: odpověděl mu na jeho dotaz pravdu / činem / smíchem / že ...
-rfl:   cor3:  impf: na své otázky si sám odpovídal, nikdo jiný toho nebyl schopen  pf: hned si sám na nevyřčenou otázku odpověděl
pass:  impf: na dotazy posluchačů se v našem pořadu odpovídá po jedenácté hodině  pf: odpověděla se jim pravda
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: odpovídali si navzájem na dotazy  pf: odpověděli si navzájem na dotazy
-class:   communication

 2 
 ≈  jen odpovídatimpf
reagovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1na+47
-example:   pokožka odpovídala na chlad zarudnutím

 3 
 ≈  jen odpovídatimpf
mít odpovědnost
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  
13za+47
-example:   odpovídá za své děti; odpovídá za ztrátu svým majetkem
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: odpovídají si za sebe navzájem

 4 
 ≈  jen odpovídatimpf
být ve shodě / v souladu; korespondovat
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
1,že37
-example:   řešení odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
-rcp:   ACT-PAT: