stěžovat siimpf

 1 
 ≈  projevovat nespokojenost
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13na+4,že,cont
-example:   sousedka si rodičům stěžovala na bratra; stěžovala si, jaké ji stojí úsilí přesvědčit děti, aby se učily
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: stěžovali si vždycky na sebe navzájem
-class:   communication