spouštětimpf, spustitpf

 1 
 ≈   impf: uvolňovat; nechávat klesat  pf: uvolnit; nechat klesnout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: spouštěl potápěče do vody; spouštěl člun na vodu; spouštěl ruce podél těla; navečer spouštějte závěs  pf: spustili potápěče do vody; spustil člun na vodu; spustil ruce podél těla; navečer spustil závěs
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: zařízení se pomalu spouštělo do vody  pf: zařízení se spustilo do vody
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se spouštěli do vody  pf: vzájemně se spustili do vody
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: začínat urč. činnost; zapříčinit; uvádět do chodu  pf: začínat urč. činnost; zapříčinit; uvést do chodu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: spouštěli nový projekt; taková hláška spouštěla řetězovou reakci; spouštěla stroj  pf: tato hláška spustila řetězovou reakci; spustil nový projekt; spustil stroj
-rfl:   pass:  impf: hasicí přístroj se spouští tímto způsobem ...  pf: nový projekt se spustí v červnu
-class:   phase verb

 3 
 ≈   impf: neodvracet  pf: neodvrátit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1z+2oči,pohled
-example:    impf: nespouštěl z ní oči  pf: nespustil z ní oči
-rfl:   pass:  impf: nespouštěly se z nich oči  pf: nespustily se z nich oči
-rcp:   ACT-PAT:  impf: nespouštěli ze sebe oči  pf: nespustili ze sebe oči

 4 
 ≈   impf: nepřestávat sledovat  pf: nepřestat sledovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14,že,contze zřetele,z očí,z mysli
-example:    impf: problém nespouštěl ze zřetele; nespouštěl ji z očí  pf: nespustili ho z očí / ze zřetele
-rfl:   pass:  impf: zloděj se nespouštěl z očí  pf: zloděj se nespustil z očí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: nespouštěli se z očí  pf: nespustili se z očí