určovatimpf, určitpf

 1 
 ≈   impf: stanovovat; rozlišovat  pf: stanovit; rozlišit
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  DIR3typ  
14,zda,že,contk+3,na+4,pro+4
-example:    impf: určovat cenu výrobků; šéf sám určoval, zda se to má udělat; určoval, kdo to má udělat; určovat dělníky do výroby na jednotlivé úkoly  pf: určit koncentraci roztoku; určil, zda se to má udělat; určil, kdo to má udělat; určit ho k práci; určil hráče na penaltu; určil hráče do brány
-rfl:   pass:  impf: koncentrace roztoku se určuje podle známého vzorce  pf: složení tekutiny se určí pomocí chemické reakce s vodou
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: přidělovat; přikazovat (něco někomu)  pf: přidělit; přikázat (něco někomu)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFopt  
134,inf,aby,,zda,žeza+4
-example:    impf: určovat pracovníkům úkoly; určovali jí ho za manžela; zákon nám určuje přihlížet k této okolnosti  pf: určit někomu jeho povinnosti; určil jí ho za manžela; nikdo pracovníkům neurčil, zda již mohou nový systém využívat
-control:   ADDR
-rfl:   pass:  impf: úkoly se pracovníkům určují podle kvalifikace  pf: úkoly se jednotlivým pracovníkům určí až po praktické zkoušce
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: určovali si vzájemně povinnosti  pf: určili si navzájem svoje povinnosti

 3 
 ≈  jmenovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,jako+4,za+4
-example:    impf: určovat někoho svým zástupcem / jako svého zástupce / za svého zástupce  pf: určit někoho svým zástupcem / jako svého zástupce / za svého zástupce
-rcp:   ACT-PAT:  impf: určovali se za své zástupce  pf: určili se za své zástupce
-class:   appoint verb

 4 
 ≈  jen určitpf
adresovat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   určit někomu zprávu
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange