kandidovatimpf

 1 
 ≈  ucházet se
-frame:   ACTobl  PATopt  DIR3typ  
1na+4,za+4
-example:   kandidoval na funkci premiéra / kandidoval za prezidenta (ČNK) (ale: kandidoval za komunisty.SUBS)
-rfl:   pass0: obvykle se kandiduje jen na jednu funkci

 2 
 ≈  navrhovat na funkci
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIR3typ  
14na+4,za+4
-example:   kandidovali svého předsedu na funkci premiéra / za předsedu
-rfl:   cor4: kandidoval se na funkci předsedy
pass: na základě usnesení se předseda kandidoval na funkci premiéra
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   appoint verb