nadávatimpf, nadatIIpf

 1 
 ≈   impf: spílat někomu; užívat hrubých výrazů  pf: vynadat; užít hrubých výrazů
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
132,5,do+2
-example:    impf: sestra jí denně nadávala do krav; nadávala jí ty krávo  pf: nadala jí do krav; nadal mu zlodějů
-rfl:   cor3:  impf: nadávala si za to denně  pf: nadal si do pak
pass0:  impf: malým dětem se nenadává  pf: nadalo se jim do zlodějů
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: sestry si nadávaly  pf: sestry si nadaly do krav
-class:   communication

 2 
 ≈  jen nadávatimpf
emocionálně něco kritizovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1na+4,že,cont
-example:   nadávala na poměry; nadával jako špaček
-rfl:   pass0: na úřady se hodně nadává
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně na sebe nadávali
-class:   communication