řítit seimpf

 1 
 ≈  rychle se pohybovat
-frame:   ACTobl  INTTopt  DIRtyp  
1k+3,na+4,inf
-example:   řítil se lesem; děti se řítily obejmout matku; řítit se do záhuby
-control:   ACT
-class:   motion

 2 
 ≈  bortit se; padat
-frame:   ACTobl  
1
-example:   zdi se řítí
-class:   motion