svěřovatimpf, svěřitpf

 1 
 ≈   impf: odevzdávat do péče  pf: odevzdat do péče
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  AIMtyp  
134do+2,k+3,na+4,aby,
-example:    impf: svěřoval matce do péče / na hlídání své děti; svěřovat někomu důležitý úkol  pf: svěřil matce do péče / na hlídání své děti; svěřit někomu důležitý úkol
-rfl:   pass:  impf: důležité úkoly se svěřují nejzodpovědnějším pracovníkům  pf: dítě se na víkend svěří do péče babičce
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: předávat tajemství  pf: předat tajemství
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,zda,že,cont
-example:    impf: svěřovat příteli tajemství; svěřoval příteli, kdo mu to udělal  pf: svěřit příteli tajemství; svěřil příteli, kdo mu to udělal
-rfl:   pass:  impf: některá tajemství se nesvěřují nikomu  pf: svěřilo se mu tajemství
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   communication