zkoušetimpf, zkusitpf

 1 
 ≈   impf: pokoušet se  pf: pokusit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:    impf: zkoušel přijít včas  pf: zkusil přijít včas
-control:   ACT

 2 
 ≈   impf: činit pokus  pf: učinit pokus
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1na+64,zda,cont
-example:   zkoušel (si) nové cviky / plavání / plavat / jestli to uplave
-control:   ACT
-rfl:   pass:  impf: v jejích hodinách se zkoušejí nové cvičební sestavy  pf: zkusil se nový cvik
-rcp:   ACT-ADDR:

 3 
 ≈   impf: ověřovat velikost / kvalitu  pf: ověřit velikost / kvalitu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14,zda,cont7
-example:    impf: zkoušela nové boty synovi; zkoušet vodu rukou  pf: zkusila nové boty synovi; zkusit vodu rukou
-rfl:   pass:  impf: boty se nezkoušejí na boso  pf: boty se nejprve zkusí

 4 
 ≈  jen zkoušetimpf
zjišťovat vědomosti / schopnosti
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  MANNtyp  
14z+2
-example:   zkoušel žáky z nové látky písemně
-rfl:   pass: zítra se bude zkoušet
-rcp:   ACT-PAT: zkoušeli ze vzájemně z latiny

 5 
 ≈  jen zkoušetimpf
nacvičovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   herci zkoušeli novou hru
-rfl:   pass: v Národním divadle se nyní zkouší Hamlet

 6 
 ≈   impf: pokoušet se o nějakou činnost  pf: pokusit se o nějakou činnost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:    impf: zkoušet to s podnikáním  pf: zkusit to s podnikáním

 7 
 ≈   impf: prožívat  pf: prožít (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  
14od+2
-example:    impf: za své nemoci hodně zkoušel; hodně toho od ní zkoušel  pf: Ti ale zkusili!; zkusili mnoho příkoří
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: zkoušeli od sebe vzájemně  pf: ti ale od sebe zkusili!

 8 
 ≈   impf: pokoušet se oklamat  pf: pokusit se oklamat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:    impf: zkoušel to na něj několikrát  pf: zkusil to na něj jen jednou
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: pořád to na sebe zkoušeli  pf: zkusili to na sebe jen jednou

 9 
 ≈   impf: pokoušet se s někým jednat  pf: pokusit se s někým jednat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MANNobl  
1s+74
-example:    impf: zkoušel to s dětmi po dobrém  pf: zkusil to s dětmi po dobrém
-rfl:   pass:  impf: s dětmi se to nejprve zkouší po dobrém  pf: nejprve se to s ním zkusilo po dobrém

 10 
 ≈  jen zkusitpf
pokusit se něčeho dosáhnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zkusit štěstí