vztahovatimpf, vztáhnoutpf

 1 
 ≈   impf: napřahovat; podávat  pf: napřáhnout; podat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3,po+6
-example:    impf: dítě vztahovalo ruce k mámě / po mámě / po dárku  pf: dítě vztáhlo ruku po dárku
-rfl:   pass:  impf: ruce se vztahují po dárku  pf: ruce se vztáhnou po dárku
-rcp:   ACT-EFF:

 2 
 ≈   impf: uvádět ve vztah  pf: uvést ve vztah
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14na+4
-example:    impf: vztahovat poučku na konkrétní situaci  pf: vztáhnout poučku na konkrétní situaci
-rfl:   pass:  impf: na tuto situaci se to vztahuje také  pf: poučka se vztáhla na konkrétní situaci
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vztahovat poznámku na sebe  pf: vztáhnout poznámku na sebe

 3 
 ≈   impf: užívat násilí  pf: užít násilí (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4,proti+3ruku
-example:    impf: vztahovat ruku na přítele  pf: vztáhnout ruku na přítele
-rfl:   pass:  impf: často se na ně vztahovala ruka  pf: vztáhla se na ně ruka
-rcp:   ACT-PAT: