šlapatimpf, šlápnoutpf, šlapávatiter

 1 
 ≈   impf: dělat kroky  pf: udělat krok
-frame:   ACTobl  DIRtyp  MANNtyp  
1
-example:    impf: šlapat do školy; šlapat do bláta  pf: šlápnout do bláta
-rfl:   pass0:  impf: každý den se šlape do školy  pf: šláplo se do bláta
-class:   motion

 2 
 ≈  jen šlapatimpf
nohama stlačovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   šlapat zelí; šlapat měchy; šlapat vodu
-rfl:   pass: zelí se šlape bosýma nohama
-class:   cause motion

 3 
 ≈  jen šlapatimpf
pošlapávat; zneuctívat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   šlapat na práva menšin
-rfl:   pass0: v té věci se jen šlape na práva menšin

 4 
 ≈  jen šlapatimpf
fungovat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRtyp  
1jako hodinky
-example:   stroj šlape jako hodinky

 5 
 ≈  jen šlapatimpf
šišlat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRtyp  BENtyp  
1na jazyk3
-example:   šlapat si na jazyk

 6 
 ≈  jen šlapatimpf
dostihovat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1na paty3
-example:   šlapat soupeřům na paty
-rfl:   pass0: šlape se jim na paty

 7 
 ≈  jen šlápnoutpf
věnovat se intenzivně (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:   měli byste šlápnout do učení