utvářetimpf, utvořitpf1, utvářitpf2

 1 
 ≈  jen utvářetimpf, utvořitpf1
 impf: dělat; vyrábět  pf1: udělat; vyrobit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  BENtyp  
14z+2do+2,na+4,v+43
-example:    impf: utvářet z ní novou bytost  pf1: utvořit ze dvou stran koalici; utvořit ze skupinek organizaci; Duch svatý bez ustání nás utváří v údy mystického Kristova těla (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: z názorových skupinek se jednáním utvářelo jádro nové strany  pf1: ze dvou stran se utvořila koalice
-class:   change

 2 
 ≈  jen utvářetimpf
dělat; vyrábět
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  BENtyp  
14do+23
-example:   utvářet stranu do autentické podoby
-rfl:   pass: z názorových skupinek se jednáním utvářelo jádro nové strany
-class:   change

 3 
 ≈  jen utvářetimpf, utvářitpf2
formovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: náhoda utvářela jeho osud jinak  pf2: náhoda utvářila jeho osud jinak
-rfl:   pass:  impf: jeho osud se utvářel působením různých vlivů  pf2: jeho osud se utvářil působením různých vlivů

 4 
 ≈  jen utvářetimpf, utvořitpf1
 impf: představovat; sestavovat  pf1: sestavit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zeď utváří zajímavé pozadí  pf1: zeď utvořila zajímavé pozadí