tříditimpf, třídívatiter

 1 
 ≈  rozdělovat podle urč. hledisek
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  CRITtyp  
14do+2,na+4,v+4
-example:   třídit brambory; třídit poštu; třídit diamanty do skupin
-rfl:   pass: brambory se třídí podle jakosti
-class:   change