vyptávat seimpf, vyptat sepf

 1 
 ≈   impf: ptaním zjišťovat  pf: ptaním zjistit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
12na+4,po+6,zda
-example:    impf: učitelka se ho při zkoušení vyptávala na lumírovce; vyptával se jí, zda by s ním nejela na hory  pf: chtěl se ho vyptat na její zdraví; vyptala se ho, zda se mu daří dobře
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: vyptávali se jeden druhého; vyptávali se na sebe  pf: jeden druhého se na všechno vyptali; vyptali se jeden na druhého
-class:   communication