zavíratimpf, zavřítpf

 1 
 ≈   impf: dávat k sobě; zamykat; znemožňovat zavřením průtok / průchod  pf: dát k sobě; zamknout; zavřením znemožnit průtok / průchod
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147,na+4
-example:    impf: Bratříčku, zavírej vrátka; zavírala láhev / dveře / okno / sešit / vodu  pf: zavřela láhev / dveře / okno / sešit / vodu
-rfl:   pass:  impf: na noc se zavírala brána  pf: před diktátem se zavřou všechny sešity a knihy

 2 
 ≈   impf: ukládat na urč. místě, a tím činit nedostupným  pf: uložit na urč. místě, a tím činit nedostupným
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: zavírala psa v zadním traktu domu; zavírali lidi ve vězení  pf: zavřela psa v zadním traktu domu; zavřeli lidi ve vězení
-rfl:   cor4:  impf: zavírala se v pokoji  pf: zavřela se v pokoji
pass:  impf: zahradnické nářadí se zavírá v zadním traktu domu  pf: pes se zavřel v zadním traktu domu
-class:   location

 3 
 ≈   impf: ukládat na urč. místo, a tím činit nedostupným  pf: uložit na urč. místo, a tím činit nedostupným
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: zavírala psa do chodby; překupníci drog jsou v asijských státech zavíráni na mnoho let do vězení  pf: zavřela psa do chodby; zavřeli ho do vězení
-rfl:   cor4:  impf: zavíral se do pokoje  pf: zavřel se do pokoje
pass:  impf: za odlišné politické mínění se v 50. letech zavíralo do vězení  pf: vězeň se zavřel do vězení
-class:   location

 4 
 ≈   impf: přerušovat činnost / provoz  pf: přerušit činnost / provoz
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: kvůli špatné finanční situaci drobní obchodníci zavírají jeden obchod za druhým; hospodský zavírá hospodu v deset hodin  pf: v naší obci obchodník zavřel svůj obchod; hospodu zavřel v deset hodin
-rfl:   pass:  impf: obchody se při finančních těžkostech obvykle zavírají  pf: tento podnik se brzy zavře
-class:   phase verb

 5 
 ≈   impf: nutit někoho k mlčení  pf: donutit někoho k mlčení (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1hubu,ústa3
-example:    impf: vždy, když začal kritizovat její práci, mu zavírala ústa  pf: ekologům těmito argumenty doslova zavřeli ústa
-rfl:   pass:  impf: tím se oponentům zavírala ústa  pf: protivníkovi v debatě se zavřela ústa

 6 
 ≈   impf: promíjet  pf: prominout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1nad+7,před+7jedno oko,obě oči
-example:    impf: zavírala jsem nad tím celá léta obě oči  pf: zavřela jsem nad tím obě oči
-rfl:   pass:  impf: ve škole se nad malými delikty obvykle zavíraly obě oči  pf: nad tím se zavře oko