dělitimpf

 1 
 ≈  rozdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFobl  MEANStyp  
13,mezi+44do+2,na+47
-example:   dělil dědictví na dva díly mezi bratry; dělit dort nožem
-rfl:   pass: dědictví se dělilo mezi bratry
-rcp:   ACT-ADDR: dělit dort mezi sebou
-class:   change

 2 
 ≈  odlučovat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14od+2
-example:   dělily jej od ní dva roky
-rcp:   PAT-ORIG: dělily je od sebe dva roky

 3 
 ≈  třídit; klasifikovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  CRITtyp  
14do+2,na+4
-example:   dělit kartičky podle situací; přírodu dělíme na flóru a faunu
-rfl:   pass: příroda se dělí na flóru a faunu
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   change

 4 
 ≈  počítat podíl
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:   dělte dvacet pěti
-rfl:   pass: čitatel se dělí jmenovatelem