vynášetimpf, vynéstpf

 1 
 ≈   impf: nesením dopravovat nahoru  pf: nesením dopravit nahoru
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  BENtyp  
14k+3,na+4,inf3
-example:    impf: vynášel jedno zavazadlo za druhým; revoluce je tak vynášela do nejvyšších politických kruhů; vynášela ven hračky k očištění  pf: vynesl batoh až na vrchol; revoluce ho vynesla do nejvyšších politických kruhů; vynesla hračky k očištění
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3:  impf: zavazadla si vynášel do podkroví  pf: zavazadla si vynesl do podkroví
pass:  impf: nábytek se vynášel na půdu  pf: nábytek se vynesl na půdu
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: nesením dopravovat ven  pf: nesením dopravit ven
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  BENtyp  
14k+3,na+4,inf3
-example:    impf: vynášeli zraněné z trosek auta  pf: vynesl z auta věci do bytu; vynesl ho v zubech
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3:  impf: vynášela si věci ven  pf: vynesla si věci ven
pass:  impf: zranění se vynášeli z trosek  pf: zranění se vynesli z trosek
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vynášeli se z domu  pf: vynesli se navzájem z domu
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: přinášet zisk  pf: přinést zisk
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: tahle činnost dobře vynáší  pf: vyneslo mu to víc, než počítal

 4 
 ≈   impf: úředně oznamovat  pf: úředně oznámit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: soudy vynášejí velmi mírné rozsudky  pf: soud zítra vynese rozsudek; filipínská justice vynesla trest smrti
-rfl:   pass:  impf: vynáší se mírné rozsudky  pf: vynese se rozsudek

 5 
 ≈  použít kartu ve hře (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vynášel eso vždy až na konci hry  pf: vynést kartu
-rfl:   pass:  impf: eso se obvykle vynáší až na konci hry  pf: eso se obvykle vynese až na konci hry

 6 
 ≈  jen vynášetimpf
velmi chválit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do nebe
-example:   vynášel svého bratra až do nebe
-rfl:   cor4: mluvil o sobě sebevědomě a vynášel se až do nebe
pass: zachránce se vynášel až do nebe

 7 
 ≈   impf: prozrazovat  pf: prozradit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vše vynášel, nic nesmlčel (SSJČ)  pf: Kdo vynesl tajemství?
-rfl:   pass:  impf: vynášela se odtamtud tajemství  pf: tajemství se vyneslo