jetimpf

 1 
 ≈  pohybovat se pomocí dopravního prostředku; přemisťovat se někam
-frame:   ACTobl  INTTopt  MANNtyp  MEANStyp  DIRtyp  
1k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:   jet z domova přes celou Prahu do práce; jet do města na nákup / nakoupit; jel ke zpovědi (ale: pro lékaře.AIM)
-control:   ACT
-rfl:   pass0: jede se do města na nákup
-class:   motion

 2 
 ≈  absolvovat pomocí dopravního prostředku
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   závodníci jedou již čtvrté kolo
-rfl:   pass: dnes se jede čtvrté kolo
-class:   motion

 3 
 ≈  fungovat (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNtyp  
1
-example:   linka jede bez přestávky už dva měsíce; auto jede rychle a dobře

 4 
 ≈  chutnat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
31
-example:   brambory mu nejely

 5 
 ≈  účastnit se něčeho nevhodného (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  
1v+6s+7
-example:   jet v průšvihu; jede v tom s bráchou
-rfl:   pass0: jede se v průšvihu