vkročitpf

 1 
 ≈  vstoupit
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   host vkročil do pokoje; vkročit na prkna, co znamenají svět; vkročit na cestu budování socialismu
-rfl:   pass0: vkročilo se do pokoje
-class:   motion