rozrůstat seimpf, rozrůst sepf

 1 
 ≈   impf: zvětšovat se růstem  pf: zvětšit se růstem
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  
1na+4,v+4z+2o+4
-example:    impf: Rozvadov se z vesnice začal rozrůstat v maloměsto  pf: město se rozrostlo ve velkoměsto
-class:   change

 2 
 ≈   impf: rozšiřovat se růstem  pf: rozšířit se růstem
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:    impf: plevel se rozrůstal po celé zahradě  pf: plevel se rozrostl po celé zahradě