upravovatimpf, upravitpf

 1 
 ≈   impf: uvádět do náležitého stavu  pf: uvést do náležitého stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  CRITtyp  BENtyp  
143
-example:    impf: upravovat si šaty; upravoval jeho práci podle předpisu  pf: upravit si šaty; upravil jeho práci podle předpisu
-rfl:   cor4:  impf: upravoval se před zrcadlem  pf: upravil se před zrcadlem
pass:  impf: na poslední chvíli se ještě upravují šaty  pf: šaty se upravily podle potřeby

 2 
 ≈   impf: adaptovat; měnit  pf: adaptovat; změnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jako+4,na+4,v+4
-example:    impf: upravovat šatnu na pokoj  pf: upravit šatnu na pokoj
-rfl:   pass:  impf: šatna se upravovala na pokoj  pf: šatna se upravila na pokoj
-class:   change

 3 
 ≈   impf: připravovat; zpracovávat  pf: připravit; zpracovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14
-example:    impf: upravovat jídlo chutně; upravovat film po technické stránce  pf: upravit jídlo chutně; graficky upravit knihu
-rfl:   pass:  impf: v kuchyni se upravovalo jídlo  pf: jídlo se chutně upraví

 4 
 ≈   impf: pořádat; stanovovat  pf: uspořádat; stanovit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: upravovat povinnosti vyhláškou  pf: práva a povinnosti majitelů upravila až vyhláška; rada upravila povinnosti vyhláškou
-rfl:   pass:  impf: povinnosti se upravují vyhláškou  pf: povinnosti se upravily až vyhláškou