zacházetIimpf, zajítpf

 1 
 ≈   impf: ztrácet se z dohledu  pf: dojít někam; ztratit se z dohledu
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: děti právě zacházely za roh  pf: zašel za roh
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: pomalu se zacházelo za roh  pf: pomalu se zašlo za roh
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: ztrácet se za obzorem / zapadat  pf: ztratit se za obzorem / zapadnout
-frame:   ACTobl  DIR3typ  
1
-example:    impf: slunce zachází v sedm hodin  pf: slunce zašlo za obzor v sedm hodin

 3 
 ≈   impf: umírat  pf: pojít / zemřít (o zvířatech)
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
1na+4,7
-example:    impf: ročně zachází hladem mnoho zvířat  pf: zvíře zašlo hladem; zvíře zašlo na rakovinu

 4 
 ≈  jen zajítpf
dojít
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   Raději bys měl zajít k lékaři na prohlídku!; v neděli zašel před mší ke zpovědi
-control:   ACT
-rfl:   pass0: občas se zajde na nákup
-rcp:   ACT-DIR3: občas zašli jeden k druhému
-class:   motion

 5 
 ≈  jen zajítpf
ztratit se; zmizet; zaniknout; ztratit původní kvalitu (zejm. lesk, barvu apod.)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   sláva Prahy brzy zašla; nábytek zašel; prádlo zašlo
-class:   phase of action

 6 
 ≈  jen zajítpf
zábst (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1za nehty3
-example:   zašlo mi za nehty

 7 
 ≈   impf: překračovat urč. mez  pf: překročit urč. mez (v chování) (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  REGtyp  
1dalekov+6
-example:    impf: zacházel ve své nenávisti příliš daleko  pf: zašel si příliš daleko
-rfl:   pass0:  impf: zachází se příliš daleko  pf: zašlo se příliš daleko