rozšiřovatimpf, rozšířitpf

 1 
 ≈   impf: zvětšovat  pf: zvětšit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14z+2na+4,v+4o+473
-example:    impf: rozšiřovat platnost / svou moc na někoho  pf: rozšířit platnost / svou moc na někoho
-rfl:   pass:  impf: zákonem se rozšiřují jeho pravomoci  pf: zákonem se rozšíří jejich pravomoci
-class:   change

 2 
 ≈   impf: uvádět ve známost  pf: uvést ve známost
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  DIRtyp  
14
-example:    impf: rozšiřovat myšlenky po celém světě; rozšiřovat myšlenky do celého světa  pf: rozšířit myšlenky po celém světě; rozšířit myšlenky do celého světa
-rfl:   pass:  impf: i přes zákaz se tam její myšlenky rozšiřují  pf: i přes zákaz se tam její myšlenky rozšířily
-class:   expansion