zaměřovat seimpf, zaměřit sepf

 1 
 ≈   impf: obracet zřetel k něčemu  pf: orientovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3,na+4
-example:    impf: zaměřovat se k mechanizaci / na jazyky  pf: zaměřil se k lingvistice / na lingvistiku
-rcp:   ACT-PAT:

 2 
 ≈  orientovat se
-frame:   ACTobl  MANNobl  
1
-example:    impf: zaměřoval se spíš lingvisticky  pf: zaměřil se spíš lingvisticky