zahrávatimpf, zahrátpf

 1 
 ≈  jen zahrátpf
podat výkon při sportu
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14
-example:   výborně zahráli poslední zápas
-rfl:   pass: poslední zápas se zahrál výborně

 2 
 ≈   impf: posílat míč někam  pf: poslat míč někam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  
14
-example:    impf: zahrával rohový kop  pf: zahrál míč do autu
-rfl:   pass:  impf: zahrával se rohový kop  pf: zahrál se rohový kop

 3 
 ≈  jen zahrátpf
ztělesnit roli
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zahrál Hamleta
-rfl:   pass: zahraje se Hamlet
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se skvěle zahráli

 4 
 ≈  jen zahrátpf
hudebně přednést
-frame:   ACTobl  PATopt  MEANStyp  BENtyp  LOCtyp  
14na+43
-example:   orchestr zahrál valčík; zahrála jí na housle Dvořákův koncert
-rfl:   pass: na závěr se zahraje valčík

 5 
 ≈  jen zahrátpf
předstírat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zahrál chudinku
-rfl:   pass: zahraje se chudinka

 6 
 ≈   impf: zasahovat  pf: zasáhnout
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIR3typ  
1
-example:    impf: zahrávala do toho skutečnost, že to byl jeho bratranec  pf: zahrály do toho i jiné věci

 7 
 ≈  jen zahrátpf
projevit živost (idiom)
-frame:   ACTobl  BENtyp  MANNtyp  
13
-example:   oči mu vesele zahrály

 8 
 ≈   impf: zamlouvat; nevyjadřovat se k něčemu přímo  pf: zamluvit; nevyjádřit se k něčemu přímo (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do autu
-example:    impf: narážky na dokončení studia zahrával do autu  pf: zahrál celou záležitost do autu
-rfl:   pass:  impf: celá věc se zahrávala do autu  pf: celá věc se zahrála do autu