přehazovatimpf, přeházetpf1, přehoditpf2

 1 
 ≈   impf: hozením přemisťovat  pf1: hozením přemístit  pf2: hozením přemístit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR2obl  
14
-example:    impf: přehazovat kameny přes potok / z jedné strany potoka na druhou  pf1: přeházet uhlí do rohu sklepa; ve stodole přeházeli obilí do brambor, slámy i lnu (ČNK)  pf2: přehodit kámen přes potok / z jedné strany potoka na druhou
-rfl:   pass:  impf: ječmen se přehazuje dřevěnou lopatou (ČNK)  pf1: uhlí se přeházelo do rohu sklepa  pf2: kámen se přehodil přes potok
-class:   transport

 2 
 ≈  jen přehazovatimpf, přehoditpf2
 impf: hozeným předmětem překonávat  pf2: hozeným předmětem překonat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: přehazovat brankáře / síť míčem  pf2: přehodit brankáře / síť míčem
-rfl:   pass:  impf: síť se přehazuje míčem  pf2: síť se přehodila míčem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přehazovali jeden druhého míčem  pf2: přehodili míčem jeden druhého

 3 
 ≈  jen přehazovatimpf, přehoditpf2
 impf: hozením umisťovat přes něco / něco přikrývat  pf2: hozením umístit přes něco / něco přikrýt
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14přes+4
-example:    impf: přehazovat nohu přes nohu; přehazovat deku přes postel  pf2: přehodit nohu přes nohu; přehodit deku přes postel
-rfl:   pass:  impf: nenávidím, když se mokré oblečení přehazuje přes židle (ČNK)  pf2: deka se přehodila přes postel
-rcp:   ACT-EFF:  impf: přehazovali přes sebe deky  pf2: přehodili přes sebe deky
-class:   location

 4 
 ≈   impf: přemísťovat; vyměňovat  pf1: přemístit; vyměnit; zpřeházet  pf2: přemístit; vyměnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:    impf: přehazovat jedničku se čtyřkou ; přehazovat si s kolegyní služby  pf1: listy v knize jsou přeházeny; na konci jsem přeházela filmové obrazy (ČNK)  pf2: přehodit jedničku se čtyřkou; přehodit si s kolegyní službu
-rfl:   cor4:  impf: často se s ní přehazovala  pf2: klidně se s tebou přehodím
pass:  impf: služby se tu přehazují často  pf1: přeházela se jednička se čtyřkou  pf2: přehodila se jednička se čtyřkou
-rcp:   PAT-EFF:  impf: přehazoval jedničku a čtyřku  pf1: přeházel sudá a lichá čísla  pf2: přehodil jedničku a čtyřku
-class:   exchange

 5 
 ≈  jen přehazovatimpf, přehoditpf2
 impf: přesunovat místně nebo časově; překládat; přeřazovat  pf2: přesunout místně nebo časově; přeložit; přeřadit
-frame:   ACTobl  PATobl  TFRWHtyp  TOWHtyp  DIR1typ  DIR3typ  
14
-example:    impf: přehazovat schůzku z páté hodiny na šestou / z Prahy do Brna; přehazovat výhybku  pf2: přehodit schůzku z páté hodiny na šestou / z Prahy do Brna; přehodit výhybku
-rfl:   pass:  impf: tyč, co se s ní přehazují výhybky (ČNK)  pf2: schůzka se přehodila na odpoledne

 6 
 ≈  jen přehazovatimpf, přehoditpf2
 impf: přenechávat (nepříjemnou) práci  pf2: přenechat (nepříjemnou) práci
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13,na+44
-example:    impf: nevděčné úkoly přehazoval na někoho jiného / někomu jinému  pf2: nevděčné úkoly vždy přehodil na někoho jiného / někomu jinému
-rfl:   pass:  impf: všechno se přehazuje na mne  pf2: nakonec se to vždycky přehodí na mě
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: obtížné úkoly přehazují jeden na druhého  pf2: obtížné úkoly přehodí jeden na druhého