stanovovatimpf, stanovitpf

 1 
 ≈   impf: rozlišovat; určovat  pf: rozlišit; určit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14,zda,že,contna+473
-example:    impf: stanovovali diagnózu až po důkladném vyšetření  pf: stanovili mu diagnózu / cíl / cenu dohodou na 1 000 Kč
-rfl:   pass:  impf: cena se stanovovala dohodou  pf: cena se stanovila dohodou
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: dělat; jmenovat  pf: udělat; jmenovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,jako+4
-example:    impf: stanovovali soudce na doživotí  pf: stanovili ho učitelem
-rfl:   cor4:  impf: sám se stanovoval vedoucím  pf: sám se stanovil vedoucím
pass:  impf: na základě dohody se vedoucím stanovoval nejstarší člen  pf: na základě dohody se vedoucím stanovil nejstarší člen
-class:   appoint verb

 3 
 ≈   impf: vytýkat; určovat  pf: vytknout; vytyčit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  COMPLtyp  
134,inf,aby,,že,contjako+1,za+4
-example:    impf: stanovovali jim vysoké cíle  pf: stanovili mu něco jako cíl
-control:   ADDR
-rfl:   cor3:  impf: stanovoval si jako cíl zhubnout  pf: stanovil si jako cíl zhubnout
pass:  impf: stanovovalo se mu to jako cíl  pf: stanovilo se mu to jako cíl
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: stanovovali si navzájem něco jako cíl  pf: stanovili si navzájem něco jako cíl

 4 
 ≈  jen stanovitpf
předepsat (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNobl  BENtyp  
13
-example:   pokud zákon nestanoví jinak, ...
-rfl:   pass0: pokud se nestanoví jinak, ...