přitahovatimpf, přitáhnoutpf

 1 
 ≈   impf: přivádět; přinášet; tažením dopravovat; způsobovat, že se něco dostane do urč. blízkosti  pf: přivést; přinést; tažením dopravit; způsobit, že se něco dostane do urč. blízkosti
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: každou chvíli přitahoval domů staré věci; firma má za úkol přitahovat do země nové investice; magnety k sobě přitahují kovové předměty  pf: dítě přitáhlo domů opuštěného psa; firma má za úkol přitáhnout do země nové investice; pedagog přitáhl k sobě mnoho žáků; magnet k sobě přitáhne kovové předměty
-rfl:   pass:  impf: do země se tak přitahují nové investice  pf: do země se tímto plánem přitáhnou nové investice
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: utahovat; stahovat  pf: utáhnout; stáhnout
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: opravář jen přitahoval šrouby / objímku  pf: opravář přitáhl šrouby / objímku
-rfl:   pass:  impf: přitahovaly se šrouby  pf: často stačí, když se přitáhne objímka žárovky
-class:   contact

 3 
 ≈  jen přitahovatimpf
poutat k sobě
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   magnet přitahuje hřebíky

 4 
 ≈  jen přitáhnoutpf
přijít (ve velkém množství)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   demonstranti přitáhli k ministerstvu; vzbouřenci přitáhli do podhradí; vojska přitáhla do vesnice; ptáci přitáhli
-control:   ACT
-rfl:   pass0: přitáhlo se k ministerstvu
-class:   motion

 5 
 ≈   impf: působit pozitivně; okouzlovat; lákat  pf: zapůsobit pozitivně; okouzlit zlákat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont47
-example:    impf: přitahovali ji černovlasí muži; vždy ho přitahovala nejistota; Praha přitahuje turisty; přitahoval ji svými nonkonformními postoji; přitahovalo ji účastnit se toho konkurzu; přitahovalo ji, že má nonkonformní názory  pf: školy doufají, že reklamou přitáhnou žáky; zvenku objekt přitáhne diváka zejména vyhraněnými tvary; přitáhl její pozornost nonkonformními reklamou
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: žáci se přitahovali reklamou  pf: žáci se přitahují reklamou
-class:   psych verb

 6 
 ≈   impf: nutit  pf: přinutit; přimět (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3
-example:    impf: nový pedagog přitahoval studenty více ke studiu  pf: přitáhl svého syna k zájmu o přírodu
-rfl:   pass:  impf: studenti se přitahují více ke studiu  pf: studenti se přitáhnou ke studiu

 7 
 ≈   impf: přidávat v práci; zvyšovat pracovní tempo / úsilí  pf: přidat v práci; zvýšit pracovní tempo / úsilí (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: studenti musí přitahovat  pf: studenti musí přitáhnout
-rfl:   pass0:  impf: přitahovalo se v práci  pf: přitáhlo se a práce byla brzy hotová

 8 
 ≈   impf: upoutávat pozornost  pf: upoutat pozornost (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1,že,contpozornost
-example:    impf: případ celou dobu přitahoval pozornost veřejnost  pf: případ přitáhl pozornost veřejnosti
-rfl:   pass:  impf: přitahovala se pozornost veřejnosti  pf: přitáhla se pozornost