váletimpf

 1 
 ≈  válcem/válečkem zpracovávat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14do+2,na+4,v+4
-example:   válet těsto na placku
-rfl:   pass: těsto se válí na placku
-class:   change

 2 
 ≈  točivým pohybem přemísťovat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:   válet kameny z kopce
-rfl:   pass: kameny se při této hře válí po určené dráze
-class:   transport

 3 
 ≈  pomalu mluvit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:   válet slova po jazyku
-rfl:   pass: slova se válela po jazyku

 4 
 ≈  být dobrý (v nějaké činnosti) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  MANNtyp  
14
-example:   Ten to ale válí! Ten válí!