přilákatpf

 1 
 ≈  přivábit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MEANStyp  
14k+3,aby,7,na+4
-example:   přilákat voliče k volbě / aby volili
-rfl:   pass: voliči se přilákali k volbě lacinými sliby

 2 
 ≈  přivábit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:   přilákat lidi do města
-rfl:   pass: zemědělci se po roce 1948 přilákali do družstva na laciné sliby
-class:   location