koukatimpf, kouknoutpf

 1 
 ≈   impf: dívat se; pohlížet  pf: podívat se; pohlédnout
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:    impf: koukal celé dopoledne na nebe; koukal z okna  pf: Koukni na to nebe! kouknul z okna na ulici
-rfl:   pass0:  impf: večer se koukalo na nebe  pf: ráno se kouklo na nebe
-class:   perception

 2 
 ≈   impf: prohlížet; dívat se na něco  pf: prohlédnout; podívat se na něco
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,jak,zda,že,cont
-example:    impf: koukal na mě nechápavě  pf: koukni na tenhle obrázek
-rfl:   pass0:  impf: na sprosté obrázky se nekouká  pf: kouklo se na ten obrázek
-rcp:   ACT-PAT:  impf: koukali na sebe  pf: koukli na sebe
-class:   perception

 3 
 ≈   impf: prohlížet; dívat se na něco  pf: prohlédnout; podívat se na něco
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+4jak
-example:    impf: koukal na mě, jak se mořím s úkolem  pf: koukni na ni, jak se dře s tím úkolem
-rfl:   pass0:  impf: jen se na ni koukalo, jak se lopotí  pf: kouklo se na ni, jak spí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: koukali na sebe, jak pracují  pf: koukli na sebe, jak pracují
-class:   perception

 4 
 ≈   impf: dívat se; sledovat; ohlížet se  pf: podívat se; pohlédnout; ohlédnout se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1po+6,za+7
-example:    impf: koukal po holkách  pf: koukl po hodinách
-rfl:   pass0:  impf: po holkách se nekouká  pf: kouklo se po hodinách
-rcp:   ACT-PAT:  impf: koukali se po sobě  pf: koukli se po sobě
-class:   perception

 5 
 ≈  jen koukatimpf
hledat; vyhledávat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1po+6
-example:   už delší dobu koukala po ženichovi
-rfl:   pass0: koukalo se po vhodném kandidátovi

 6 
 ≈  jen koukatimpf
být vidět
-frame:   ACTobl  DIR1typ  LOCtyp  
1
-example:   na patě koukala díra; zpod sukně koukala pěkná noha

 7 
 ≈  jen koukatimpf
přikládat něčemu důležitost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   tatínek vždycky příliš koukal na dobré mravy
-rfl:   pass0: na dobré vychování se v téhle společnosti koukalo
-class:   mental action

 8 
 ≈  jen koukatimpf
nahlížet; posuzovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
1na+4
-example:   nenech se ovlivnit tím, jak na ten problém koukají ostatní
-rfl:   pass0: na problém psychických nemocí se bohužel většinou kouká s despektem
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně na sebe koukali s despektem
-class:   mental action

 9 
 ≈  jen koukatimpf
divit se; být překvapen (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   maminka bude koukat!
-rfl:   pass0: a to se pak teprve koukalo!

 10 
 ≈  jen koukatimpf
vyplývat; hrozit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1z+2
-example:   z toho kouká pěkná mela

 11 
 ≈  jen koukatimpf
dávat pozor (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1inf,aby,,cont
-example:   koukej přijít včas
-control:   ACT
-rfl:   pass0: koukalo se, aby se nic nepoškodilo