shořetpf

 1 
 ≈  být stráven / zničen ohněm; vyprahnout; uschnout
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+4
-example:   dům shořel do základů; dříví na ohni úplně shořelo; úroda na poli shořela; dům shořel na prach
-class:   change

 2 
 ≈  neuspět; ztroskotat; (idiom)
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  
1při+6
-example:   žák úplně shořel při zkoušce
-rfl:   pass0: při zkoušce se shořelo