honitimpf

 1 
 ≈  hnát někoho na urč. místo (i za urč. účelem); vyhánět; hnát někoho odněkud (i za urč. účelem); hnát někoho někudy (i za urč. účelem); pořádat hon; stíhat; snažit se dostihnout
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIRtyp  
14k+3,na+4,inf
-example:   matka honila děti do školy; matka honila otce do města k lékaři; honili mě na nákup; honili ho pracovat; pes honil slepice z kurníku ven; matka ho honila z domu na nákup / nakoupit; vodu budeme honit korytem; pasáček honil ovce přes lávku; psi honili lišku; hajní honili zajíce; policie honí zloděje; pes honil kočku
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass: krávy se každý den honily na pastvu
-class:   transport

 2 
 ≈  nutit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14do+2,k+3,inf,aby
-example:   otec mě stále honil do učení / k práci; nehoní mě krátkodeché ambice
-control:   PAT
-rfl:   pass: do učení se honí jen nepořádní žáci

 3 
 ≈  shánět (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14s+7
-example:   honili ho s prací
-rfl:   pass: marně se honil s prací

 4 
 ≈  snažit se něco dohnat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1bycha
-example:   pozdě bycha honiti