krátit seimpf, krátívat seiter

 1 
 ≈  stávat se kratším
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  
1na+4z+2o+4
-example:   noci se krátí; na podzim se den pomalu krátí
-class:   change