dbátimpf

 1 
 ≈  dodržovat pravidla; pečovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,aby
-example:   dbali pečlivě o pořádek / na pořádek
-rfl:   pass0: ve škole se o čistotu obzvláště dbalo
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně o sebe dbali

 2 
 ≈  respektovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,na+4
-example:   nedbala žádných pomluv; dbali zákonů
-rfl:   pass0: zákonů se příliš nedbalo
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně na sebe nedbali
-class:   mental action