vytahovatimpf, vytáhnoutpf

 1 
 ≈   impf: tahem dostávat ven  pf: tahem dostat ven
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: kouzelník vytahoval z klobouku jednoho králíka za druhým; vytáhl z rukávu slibovaný trumf  pf: kouzelník vytáhl králíka z klobouku; konečně ho vytáhla z postele
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: z podkladu se postupně vytahuje jedna nitka za druhou  pf: z klobouku se vytáhl králík
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: tahem dostávat nahoru  pf: tahem dostat nahoru
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: vytahovala prádlo na šňůru; tělo vytahovali na kříž; chlapec si vytahoval kalhoty  pf: vytáhla ho na rozhlednu; tělo vytáhli na kříž; chlapec si vytáhl kalhoty
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: tělo se vytahovalo na kříž  pf: tělo se vytáhlo na kříž
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: mámit; dostávat od někoho něco  pf: vymámit; dostat od někoho něco
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14z+2
-example:    impf: podvodníci z nich vytahovali krátkodobě splatné finanční závazky  pf: podvodníci z nich vytáhli krátkodobě splatné finanční závazky; vytáhla z něj tajemství
-rfl:   pass:  impf: z lidí se snadno vytahují peníze  pf: z lidí se dnes snadno vytáhnou peníze pod slibem snadného výdělku
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: obkreslovat; vytvářet tahem pera; zvýrazňovat  pf: obkreslit; vytvořit tahem pera; zvýraznit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: chlapec vytahoval výkres tuší  pf: chlapec vytáhl výkres tuší
-rfl:   pass:  impf: výkres se vytahoval tuší  pf: výkres se v závěru vytáhne tuší

 5 
 ≈   impf: prodlužovat; zvětšovat  pf: prodloužit; zvětšit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: maminka vytahovala svetr při praní  pf: maminka vytáhla svetr při praní
-rfl:   pass:  impf: svetr se vytahoval, aby se do něj Petr vešel  pf: svetr se vytáhl, aby se do něj Petr vešel

 6 
 ≈   impf: přicházet s něčím  pf: přijít s něčím (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1na+4,proti+34
-example:    impf: těšil jsem se, až budou na mě vytahovat takové lži  pf: vytáhli proti němu samé lži
-rfl:   pass:  impf: vytahovaly se proti nim pomluvy  pf: proti soupeři se vytáhly takhle nesmyslné argumenty

 7 
 ≈  jen vytáhnoutpf
vyprostit z nepříjemné situace (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14z+2
-example:   advokát ho nakonec vytáhl z průseru / z bryndy
-rfl:   cor4: sám se vytáhl z bryndy
pass: těžko se vytáhne z problému

 8 
 ≈  jen vytáhnoutpf
vypít (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   opilec naráz vytáhl celou flašku vodky
-rfl:   pass: naráz se vytáhne flaška vodky

 9 
 ≈  jen vytáhnoutpf
vydat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   vzbouřený dav vytáhl do ulic; politické strany vytáhly do boje
-control:   ACT
-rfl:   pass0: po vypuknutí revoluce se vytáhlo do ulic
-class:   motion

 10 
 ≈  jen vytáhnoutpf
zahájit (vojenské) tažení (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,proti+3
-example:   vojsko vytáhlo na povstalce / proti povstalcům
-rfl:   pass0: v případě ohrožení se proti povstalcům vytáhne

 11 
 ≈  jen vytáhnoutpf
přimět někoho, aby někam šel (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTobl  
14k+3,na+4,inf
-example:   vytáhl ho na ryby; vytáhl ho do lesa na procházku; vytáhl ho z domu na diskotéku
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass: děda se vytáhl na ryby
-class:   transport

 12 
 ≈   impf: činit zjevným; odtajňovat  pf: učinit zjevným; odtajnit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14na světlo,na světlo boží
-example:    impf: vyšetřující vytahovali na světlo jednotlivé přestupky obviněných  pf: vyšetřující vytáhli na světlo jednotlivé přestupky obviněných
-rfl:   pass:  impf: teprve nyní se vytahují na světlo zločiny 50.let  pf: jeho zločiny se vytáhly na světlo

 13 
 ≈  jen vytáhnoutpf
jít ven (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  DPHRobl  
1paty
-example:   celý den nevytáhl paty z domu
-rfl:   pass: celý den se nevytáhly paty z domu
-class:   motion