prohlubovatimpf, prohloubitpf

 1 
 ≈   impf: hloubit; činit hlubším  pf: učinit hlubším
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  DIFFopt  
14z+2na+4o+4
-example:    impf: prohlubovat studnu / základy domu  pf: prohloubit studnu / základy domu
-rfl:   pass:  impf: základy domu se prohlubovaly o 1 metr  pf: základy domu se prohloubily o 1 metr
-class:   change

 2 
 ≈   impf: zdokonalovat; propracovávat  pf: zdokonalit; propracovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: prohlubovat svůj zájem o studium jazyků / nepřátelství  pf: prohloubit svůj zájem o studium jazyků / nepřátelství
-rfl:   pass:  impf: zájem o jazyky se u dětí na škole ještě více prohluboval možností výměnných pobytů  pf: zájem o jazyky se u dětí na škole ještě více prohloubil možností výměnných pobytů