vcházetimpf, vejítpf

 1 
 ≈   impf: vstupovat; chůzí se dostávat dovnitř  pf: vstoupit; chůzí se dostat dovnitř
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: vcházel sem pěšky; vcházel ze světla do tmy; vchází do bytu odnést si všechny potřebné věci navždy  pf: vešel sem pěšky; vešel ze světla do tmy; vešel do obchodu nakoupit vše potřebné
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: vcházelo se do haly  pf: vešlo se do haly
-rcp:   ACT-DIR3:
-class:   motion

 2 
 ≈  jen vejítpf
proslavit se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  COMPLtyp  
1do dějinjako+1
-example:   tento panovník vešel do dějin jako tyran
-rfl:   pass0: vejde se tak do dějin
-class:   location

 3 
 ≈  jen vejítpf
stát se známým / platným (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1,zda,že,contve známost,v platnost,v povědomí
-example:   ustanovení vešla ve známost / v povědomí / v platnost
-rfl:   pass0: vejde se tak v povědomí