předkládatimpf, předložitpf

 1 
 ≈   impf: pokládat  pf: položit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  LOCtyp  
134
-example:    impf: předkládal zákazníkovi zboží; předkládal před zákazníky spousty zboží  pf: předložil zákazníkovi zboží; předložil před zákazníka spousty zboží
-rfl:   pass:  impf: zboží se klientovi předkládá v tomto pořadí: ...  pf: zboží se klientovi předloží v tomto pořadí: ...
-rcp:   ACT-ADDR:

 2 
 ≈   impf: oznamovat; ukazovat; navrhovat  pf: oznámit; ukázat; navrhnout (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  AIMtyp  COMPLtyp  
134k+3,na+4,abyjako+4
-example:    impf: předkládal jim stále totéž tvrzení; předkládal jim návrh k posouzení  pf: předložil jim návrh k posouzení; Je rozhodně správné předložit celou záležitost k rozhodnutí soudu. (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: návrhy se předkládají až na schůzi hlavních zástupců firmy  pf: návrhy k druhému problému se předloží až po hlasování o první otázce
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: předkládali to sobě navzájem  pf: předložili své návrhy sobě navzájem
-class:   communication

 3 
 ≈  servírovat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  COMPLtyp  
134jako+4
-example:    impf: předkládají nám nejrůznější cizokrajná jídla jako první chod  pf: předložil nám žabí stehýnka jako předkrm
-rfl:   pass:  impf: žabí stehýnka se na oslavách předkládala jako předkrm  pf: předložila se jim žabí stehýnka
-rcp:   ACT-ADDR: