rozbíjet seimpf, rozbít sepf

 1 
 ≈   impf: rozbitím se poškozovat  pf: rozbitím se poškodit
-frame:   ACTobl  PATopt  OBSTopt  MEANStyp  
1na+4o+47
-example:    impf: talíře se rozbíjely pádem o podlahu  pf: talíř se rozbil pádem o podlahu; váza se rozbila na kusy
-class:   change

 2 
 ≈   impf: přestávat fungovat  pf: přestat fungovat
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: neustále se jí rozbíjela lednice  pf: rozbila se jim lednice; manželství se jí po roce rozbilo