zastavovatI seimpf, zastavitI sepf

 1 
 ≈   impf: ustávat v pohybu / činnosti  pf: ustat v pohybu / v činnosti
-frame:   ACTobl  LOCtyp  TWHENtyp  
1
-example:    impf: chodec se zastavuje na červenou; vlak se v tunelu sám zastavoval; pokrok se pomalu zastavoval  pf: chodec se zastavil na červenou; vlak se v tunelu sám zastavil; pokrok se zastavil
-class:   phase of action

 2 
 ≈   impf: stavět se (za urč. účelem)  pf: stavit se (za urč. účelem); pozdržet se
-frame:   ACTobl  LOCobl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf,aby
-example:    impf: zastavoval se v lékárně koupit léky; zastavoval se u nich cestou z práce  pf: zastavil se u mě na návštěvě; zastavil se u nich vždy na kus řeči; zastavte se u nás ke kontrole dokladů
-control:   ACT
-rcp:   ACT-LOC:  impf: zastavovali se u sebe na návštěvu  pf: zastavili se u sebe
-class:   location

 3 
 ≈   impf: pozastavovat se; věnovat pozornost něčemu  pf: pozastavit se; věnovat pozornost něčemu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1u+2,nad+7
-example:    impf: zastavoval se u tohoto problému  pf: zastavil se u tohoto problému

 4 
 ≈   impf: ustupovat  pf: ustoupit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1před+7
-example:    impf: ten se nezastavuje před žádným nepřítelem  pf: ten se nezastaví před ničím