létatimpf

 1 
 ≈  pohybovat se ve vzduchu létáním; cestovat letadlem (i za urč. účelem); být nějakou silou vržen do vzduchu; padat
-frame:   ACTobl  INTTopt  DIRtyp  
1k+3,na+4,inf
-example:   ptáci létají před zimou na jih; přímá linka létá i do Tokya; hráč létal zmateně po hřišti; létáme každý rok k moři na dovolenou; jeden gól za druhým létal do branky; kameny létaly dolů ze srázu; jiskry létaly z komína
-control:   ACT
-rfl:   pass0: létá se tam letadlem
-class:   motion

 2 
 ≈  rychle za sebou následovat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   facky létaly; poznámky létaly