svádětimpf, svéstpf

 1 
 ≈   impf: dostávat / dopravovat dolů  pf: dostat / dopravit dolů
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: sváděla dítě z rozhledny dolů; vánice ho sváděla z cesty  pf: svedla ho dolů ze schodů; vánice ho svedla z cesty
-rfl:   pass:  impf: malé děti se mají vždy svádět ze schodů za ruku  pf: malé děti se ze schodů svedou za ruku
-rcp:   ACT-PAT:  impf: sváděli se ze schodů  pf: svedli se ze schodů
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: vedením dopravovat na urč. místo; usměrňovat na urč. místo  pf: vedením dopravit na urč. místo; usměrnit na urč. místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: průvodci sváděli turisty na chráněné místo; sváděli potok do koryta  pf: průvodci svedli turisty na chráněné místo; náhoda je svedla ve stejný čas na stejné místo; svedli potok do koryta
-rfl:   pass:  impf: tady se bude svádět řeka  pf: potok se svedl do koryta
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: odvádět pozornost; odvracet od něčeho  pf: odvést pozornost; odvrátit od něčeho
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2
-example:    impf: cesty ho sváděly od studia  pf: cesty ho svedly od studia
-rfl:   pass:  impf: takové povahy se tím svádí od studia  pf: takové povahy se tím svedou od studia
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se sváděli od studia  pf: svedli jeden druhého od svých záměrů

 4 
 ≈  přimět; přemluvit k něčemu (špatnému)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3
-example:    impf: partnerka ho sváděla ke zločinu  pf: partnerka ho svedla ke zločinu
-rfl:   pass:  impf: takové povahy se snadno svádí ke zločinu  pf: takové povahy se snadno svedou ke zločinu

 5 
 ≈   impf: získávat k mil. vztahu zadaného partnera  pf: získávat k mil. vztahu zadaného partnera
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: sváděla jí muže  pf: svedla jí manžela
-rfl:   pass:  impf: Jak se svádí partner?  pf: tak se svede partner

 6 
 ≈   impf: neprávem svalovat vinu  pf: neprávem svalit vinu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:    impf: sestra na ni sváděla všechny neplechy  pf: sestra na ni svedla všechny neplechy
-rfl:   pass:  impf: vina se často svádí na nevinného  pf: vina se jednoduše svede na nevinného
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: sváděli to jeden na druhého  pf: svedli to jeden na druhého

 7 
 ≈  jen svéstpf
umět / dokázat; v neg. nemoci; nemít možnost (nutnost)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf
-example:   namalovat koně nikdy nesvedla; nesvedla stojku
-control:   ACT
-rfl:   pass: při troše snahy se to jistě svede
-class:   modal verb

 8 
 ≈  uskutečnit
-frame:   ACTobl  PATopt  PATobl  
1s+74
-example:    impf: sváděli spolu boj  pf: svedli spolu bitvu o kus chleba
-rfl:   pass:  impf: svádí se boj se skrytým nepřítelem  pf: svedl se boj se skrytým nepřítelem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: sváděli spolu boj  pf: svedli spolu boj
-class:   social interaction

 9 
 ≈  jen svéstpf
pořídit; udělat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   s dítětem nic nesvedla; s tím sotva něco svedeš
-rfl:   pass: s tím dítětem se nic nesvede
-rcp:   ACT-ADDR: nic spolu nesvedli

 10 
 ≈   impf: obracet téma  pf: obrátit téma (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  DPHRobl  
1řeč
-example:    impf: vždycky sváděla řeč jinam / na vnoučata  pf: svedla řeč jinam / na jiné téma
-rfl:   pass:  impf: v rodině se vždycky sváděla řeč jinam  pf: vždy se svedla řeč jinam

 11 
 ≈  jen svéstpf
sejít se (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   Petra svedla s Pavlem náhoda
-rcp:   ADDR-PAT: svedla je spolu náhoda
-class:   social interaction