sehrávatimpf, sehrátpf

 1 
 ≈   impf: hrát; odehrát  pf: zahrát; odehrát
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1proti+3,s+74
-example:    impf: sehrávat dobře zápas se Slávií  pf: sehrát dobře zápas se Slávií; sehrát pohádku pro děti
-rfl:   pass:  impf: právě se sehrává zápas se Slávií  pf: ten zápas se sehrál dobře
-rcp:   ACT-ADDR:

 2 
 ≈  sladit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:    impf: sehrávat všechny pracovní úkony (ČNK)  pf: sehrát všechny pracovní úkony (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: všechny úkony se teprve sehrávají  pf: chvíli trvá, než se úkony sehrají
-rcp:   ADDR-PAT:

 3 
 ≈  mít význam (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  REGtyp  MANNtyp  
1roli,úlohuv+6
-example:    impf: sehrávat důležitou roli / úlohu  pf: sehrát důležitou roli / úlohu

 4 
 ≈  jen sehrátpf
zahrát něco naoko (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1na+44
-example:   sehrál na něj habaďůru
-rfl:   pass: sehrála se na něj habaďůra
-rcp:   ACT-ADDR: sehráli na sebe habaďůru