snižovatimpf, snížitpf

 1 
 ≈   impf: zmenšovat  pf: zmenšit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14na+4z+2o+473
-example:    impf: snižovat ceny z 20 Kč na 10 Kč o 10 %; snižovat počet pracovních míst  pf: snížit zaměstnancům mzdu o 6 procent; snížit hlasitost o několik decibelů; snížit stav o 3 zaměstnance; snížit strop
-rfl:   pass:  impf: zaměstnancům se snižuje mzda  pf: zaměstnancům se snížila mzda
-class:   change

 2 
 ≈   impf: ponižovat  pf: ponížit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: snižovat někomu sebevědomí; laskavě mě nesnižuj; nesnižuji výkon hostů  pf: snížit někomu sebevědomí
-rfl:   pass:  impf: záměrně se mu snižovalo sebevědomí  pf: snížilo se tím jeho sebevědomí